Měření

V rámci zkvalitňování našich služeb nutričního poradenství jsme zařadili a následný monitoring Vašich tělesných hodnot, jako je podíl tělesného tuku, tuky na rukou a na nohou, tuky na břiše, množství svalové hmoty na rukou a na nohou, svaly na břiše, BMR, metabolický věk, hmotnost kostí, viscerální tuk atd.

POZOR nové webové stránky --> nově AURA Fitness pro ženy

Zapojení do tohoto programu je dobrovolné a přeměřování se provádí každý měsíc.

Trénink ZDARMA?

Toto srovnávání výsledků slouží proto, jak úspěšný je Váš boj s nadbytečnými kily a taky pro detailnější monitoring Vašeho těla při cvičení.

Bližší informace u trenérky.

Váhy s analyzátory tělesného tuku od Tanity využívají technologii bio impedanční analýzy (BIA). BIA je bezpečná a přesná metoda a je již léta používána.

Ještě před 10 lety bylo měření a kontrola těla komplikovaný postup. Nejdostupnější metody vyžadovaly školené odborníky, drahé přístroje, nepohodlné postupy. Pravidelná kontrola podílu tělesného tuku v těle byla nepraktickou záležitostí.

Domácí váhy měří zpravidla jen BIA okruh spodní části těla, tedy měření je nepřesné. Tukové analyzátory, které se drží pouze v rukou, měří obdobně pouze BIA horní části těla na úkor přesnosti. Tanita využívá jak měření spodní části, tak horní části těla.

Důležité: každý monitor tělesného tuku je trochu jiný svým designem a algoritmy výpočtu. Je proto důležité používat dlouhodobě stejný typ monitoru pro srovnání změn. Měření jiným typem analyzátoru tělesného tuku nejsou srovnatelná.

Měřící přístroj vyvinutý Tanitou je moderní váha a monitor tělesného tuku.

Je nutné znát věk, pohlaví a výšku a stoupnout na váhu, vzít do ruky dlaňový senzor, stát rovně. Elektrody v chodidlových a dlaňových senzorech senzorech vyšlou slabý, naprosto neškodný proud tělem, tento signál prochází svalstvem rychleji než tukem. Software zabudovaný v přístroji vyhodnotí naměřené hodnoty s uloženými osobními daty (výška, váha, pohlaví).

Tyto informace jsou vyjádřeny v několika vteřinách číslem procentuálního podílu tělesného tuku společně s hmotností a dalšími údaji jednotlivých částí těla. Navíc je k dispozici informace o metabolickém věku.

Proč je důležité znát procento tělesného tuku?

Měření hmotnosti samo o sobě není úplně přesné posouzení zdraví či fyzické kondice, protože nerozlišuje kilogramy, které pocházejí z tuků a ty, které pocházejí ze svalové hmoty. Každý potřebuje nějaký tělesný tuk, ale příliš mnoho tuku vede k obezitě. Podle posledních poznatků, více než polovina dospělých obyvatel trpí nadváhou nebo obezitou, a jedno ze čtyř dětí a dospívajících je příliš "silné".

Existují lidé, pro které měření není vhodné?

Lidé s kardiostimulátorem by neměli používat monitory tělesného tuku. Ačkoli nejsou známa žádná zdravotní rizika, je to preventivní opatření, které uplatňují všichni výrobci BIA.

Dále existují skupiny lidí, kde měření není zcela přesné, nicméně stejný monitor může být být používán pro sledování změn. I když tedy měření tělesného tuku neodpovídá zcela přesně realitě, změna (úbytek tuku) přesný je.

Trénink ZDARMA?

Skupiny s nepřesným měřením:

  • Těhotné ženy

  • Lidé, kteří překročí kapacitu váhy nebo mají více než 75 % tělesného tuku

  • Profesionální sportovci a kulturisti.

Jak jsou přesné a spolehlivé Tanita váhy?

Nezávislý výzkum na několika významných univerzitách (včetně Columbia University v New Yorku) potvrdil, že v klinickém prostředí má Tanita Body Fat Monitor maximálně +/- 5 procent odchylku od institucionální standardní analýzy - Dual Energy X -ray absorpciometrie (DEXA). Mělo by být jasné, že existuje jen jeden 100% přesný způsob výpočtu složení těla, a to je pitva. Tanita věří, že její metoda je nejvíce vhodnou a dostupnou k předpovídání složení těla. Výsledky vah Tanita se od sebe liší maximálně o jedno procento při použití za stejných podmínek.

Je měření bezpečné pro ženy, které jsou těhotné?

Nejsou známa žádná zdravotní rizika spojená s těhotenstvím a měřením pomocí produktů Tanita. Vzhledem k tomu, že v kategorii těhotných žen ještě nebyl rozsáhlý výzkum, doporučujeme těhotným ženám používat váhy jenom za účelem vážení. Vzhledem k tomu, že v těhotenství jsou dynamické fyziologické změny, nemůže těhotná žena očekávat přesné výsledky % tělesného tuku a dalších údajů. Vzhledem k tomu, že není možné získat přesné výsledky, nedoporučuje se sledovat váš tělesný tuk až do porodu.